Konzultace v duchu ajurvédy

Teorie Pěti elementů (Panchabhootha siddhanta) a Třech dóš (Tridosha siddhanta)

Podle starých ajurvédských spisů tvoří základ fyzického, projeveného světa, pět základních elementů. Na počátku se z jemné kosmické vibrace vědomí manifestoval z bezezvukého zvuku Aum Ether. Pohyb éteru umožnil vznik dalšího z elementů - Vzduchu. Pohybem vzduchu docházelo ke tření, což vygenerovalo teplo a světlo. Tak vznikl Oheň. Teplo ohně zkapalnilo éterické elementy a vznikla Voda.  Po té vytvořilo i pevné skupenství, jenž formovalo molekuly Země, posledního pátého elementu. Člověk je mikrokosmem celého vesmíru a proto pět základních elementů tvoří podstatu také každého lidského jedince.

Ajurvédská filozofie seskupuje pět elementů do třech základních typů energie nebo funkčních principů, jenž jsou přítomny v každém a ve všem. V sanskritu jsou nazývány tridosha: Vata, Pitta, Kapha. Váta je energie pohybu. Pitta energie transformace, trávení neboli metabolizmu. Kapha představuje stabilitu struktury, energii lubrikace a spojování. Pokud jsou dóši kvalitativně i kvantitativně v normě, udržují tělo i mysl v rovnováze. Jejich disbalance způsobuje poškození tkání a možný rozvoj nemoci. Ajuvéda tak vnímá tři dóši jako ztrážce rovnováhy a zdraví. 

Zjednodušeně lze říci, že podle ajurvédy dosahujeme harmonii celého těla udržováním rovnováhy tří dóš pomocí vědomí, stravy, fyzického i duševního cvičení, terapeutických procedur a bylinních přípravků.

Pulsní diagnostika 

Puls (nadi) je podle ajurvédského učení jemnou manifestací univerzálního vědomí, pulzujícího skrze individuální konstituci. Pulzující krev je nositelkou živin směřujících k buňkám. Tento nepřetržitý tok mezibuněčné komunikace vnímá ajurvéda jako inteligenci života. Pulz tak odhaluje buněčnou inteligenci v lidské konstituci. Pulz je vibrací prány pod radiální tepnou.  Ajurvédská pulsní diagnostika je považována za umění. Stanovujeme prakriti (individuální konstituci), vikriti (celkový současný stav na úrovni dóš až onemocnění) a stav jednotlivých orgánů i tkání. 

Diagnostika z jazyka

Když známe stav jazyka, známe stav téměř všech vnitřních orgánů a mnoha aspektů života člověka. 

Diagnostika z nehtů

Barva, tvar a další charakteristiky nehtů také prozrazují prakriti (konstituci) i některé nemoci.