Vědomí

Kdo doopravdy jsme? Kam směřujeme? Končí tento život smrtí ? Všechny odpovědí jsou ukryté v nás. My sami jsme otázkou i odpovědí. Jak opustit svou mysl, představy a ponořit se do hloubky absolutna? Jak se stát vším? Jak nalézt v sobě nekonečný zdroj lásky ke všemu a všem? Staňme se láskou! Dotkněme se Boha v sobě! Nebraňme životu, buďme životem samotným...! 

Ajurvéda má svůj filozofický původ v prastarých védách. Součástí véd jsou Upanišády, přidružené k základním védským samhitám, tvořící vrchol védských posvátných textů. Představují ideologický základ buddhismu, džinismu a pozdějšího hinduismu. Z Upanišád vznikajících před téměř 3000 lety vychází i indická monoteistická škola, Védanta. Nejrozšířenější je směr Advaita vedanta. Advaita znamená nondualita, nedvojnost, vedanta znamená konec véd. Tento směr rozvinul Ady Šankara v 8. století našeho letopočtu. Za nejvyšší cíl člověka považuje duchovní osvobození. 

V moderních dějinách Indie lze najít mnoho velkých učenců ovlivněných filozofickým základem advaity. Šrí Ramakrišna žijící v Indii 19. století vycházel z hinduistické tradice a byl velkým oddaným Božské Matky, Ma Kali. Seznámil se s učením vedanty a dosáhl duchovního osvícení. Za svého života na základě vlastních duchovních prožitků pochopil univerzální principy všech náboženství a přijal islám i křesťanství. Dospěl k hlubokému přesvědčení, že všechny cesty vedou k témuž cíli, k uvědomění Božství. Jedním z jeho žáku se stal Svámí Vivekananda jenž přinesl jógu a vedantu do západní civilizace, zejména Ameriky. 

Začátkem 20. století pokračoval v šíření jógy v západním světě Paramahansa Yogananda žák Šrí Juktešvára a Lahiriho Mahašaje, jenž spojovali své učení s mahavatarem Babajim. Yogananda také vycházel z principů advaity a krija-jógy, jako cesty k dosažení seberealizace a pochopení podstaty univerzálního náboženství. 

Učení Babajiho a krija-jóga se stali základem poselství i současného světce, Šri Swami Viswhanandu.

Šrí Ramana Maharši  je mnohými označován za nejvýznamějšího duchovního filozofa a světce 20. století. Jeho osobní prožitek je v souladu s učením advaity.

"Zeptejte se sami sebe, kdo ve skutečnosti jste, všímejte si sebe, vždyť vy opravdu nejste tímto tělem. Tělo se narodí a tělo zemře. Tělo je necitné a ve spánku neexistuje. Vy sami jste jen vědomím, jste jen vědomí. Vědomí je tím, co existuje, aniž by se narodilo a nikdy nezmírá. Ve spánku je vědomí, ale není tělo. Ten, kdo ví, že ve spánku neexistujete, jste vy. Je tu někdo, kdo ví, že se tělo nenarodilo? A je tu někdo, kdo poznal zrození vědomí? Z toho, co je řečeno, je jasné, že nejste tělo, proto zničte špatnou myšlenku, že jste tělo. Stále přemýšlejte, co ve skutečnosti jste. Na nic jiného nemyslete. Myšlenka „já jsem tělo“ je kořenem všech ostatních myšlenek. Když zmizí, všechny ostatní myšlenky s ní zmizí také. Zkoumání, prováděné s otázkou „Je toto tělo citným já?“, to jediné je schopné zničit myšlenku „já jsem tělo“. Kdo žije v klamu „já jsem tělo“, bude mentálně trpět pro své oblečení, jídlo, apod. Kdo zničí myšlenku „já jsem tělo“, nebude trpět pro oblečení, jídlo, apod. I když se blíží smrt, nebuďte sklíčení a vězte, že je činem Boha a buďte v nečinném a volném stavu pravého Já. Není nejmenší výhody v tom, když víte, že jsou jedno, dvě či tři těla. Jinými slovy, není užitek v tom, že tělo má 3 formy, hrubohmotnou jemnohmotnou a příčinou. Když ostře zkoumáme pocit „já“ a přitom nedbáme na hrubohmotné tělo, se kterým se jako s „já“ ztotožňujeme, pak nezůstane prostor pro existenci jiných těl. Nevšímejte si projevů, které vidíte jako jiné. Pokládejte je za ne-Já. Nedbejte na množství kolektivních předpisů. Jsou jako smetí a pokládejte je za cizí. Vězte, že stav oproštěný od myšlenek, který zůstává, když i ta jediná myšlenka „Kdo jsem já?“ také ustala, že To jedině Jsi Ty. To, co existuje bez výstupu či klesání, to je tvé pravé Já, které spontánně září. Dokonalé Já září jako slunce; prováděj bez ustání zkoumání Kdo jsem já?“. Toto je esencí výroků Šrí Ramany Maharšiho (podle přednášky Rudolfa Skarnitzla).

Následovníkem učení Šrí Ramana Maharšiho a jeho žáka Papajiho je Mooji, moderní učitel advaity, který nám v dnešní době ukazuje cestu k dokonalému, skutečnému bytí, našemu nejhlubšímu já. 

Dalším z osvícených součastníků je duchovní učitel Eckhart Tolle. Je prorokem dneška, jeho poznání obsahuje sílu pravdy, sílu přítomnosti.

Eduard Tomáš, duchovní učitel a spisovatel, který cestou jogy a mystiky ukazuje směr k prožitku totožnosti s bohem, s božskou podstatou veškerého bytí

Žena jenž všem hledajícím přibližuje cestu k Pravdě, aby si uvědomili že jsou čirým vědomím je Marcelka z hor.

Dan Krejčí: "Je to závoj iluze jménem život. Film duše promítnutý na čistém plátně vědomí. Nic tu není, kromě božské hry na tvoření. Za tou hrou jsem Já, a jsem tím plátnem i tou hrou. Není třeba mě hledat, jsem to pořád jen Já."